ابلاغیه‌ای که در آن تکالیف سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص کالاهای وارداتی و صادراتی تعیین شده است. بر این اساس سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی است. این سازمان همچنین درمورد کالاهای وارداتی مکلف به کنترل کیفیت به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی است. علاوه بر این سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند برای تسریع در روند واردات کالاهایی که روی آنها توسط دستگاه‌های تخصصی تایید صلاحیت شده آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاه‌های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک را به عمل آورد. در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آمده است که کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. این در حالی است که مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.