بر این اساس تراز تجاری ۱۱ ماه ۲۰۱۷ در مقایسه با سال گذشته به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین در ۱۱ ماه ۲۰۱۷ ارزش صادرات ایران به چین ۸/ ۲۸ درصد در مقایسه با دوره مشابه در ۲۰۱۶ افزایش داشته است. صادرات نفت ایران به چین نیز در این دوره برابر ۸/ ۱۰ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با ۵/ ۲۸ درصد افزایش مواجه بوده است. این درحالی است که میزان تجارت دو کشور در ۹ ماه اول سال‌جاری میلادی بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بوده که تراز تجاری ۵۴۰ میلیون دلار به نفع ایران بوده است. در این دوره ۸۸/ ۱۳ میلیارد دلار کالا به چین صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار افزایش داشته است. این آمار در شرایطی به‌دست آمده است که قرار است چین اقداماتی در راستای کاهش محدودیت‌های دسترسی بازار به سرمایه‌گذاری خارجی و اقداماتی در جهت بازگشایی بخش‌های تولیدی، خدمات تولیدکننده و مالی انجام دهد.