به‌گزارش «شاتا»، براساس گزارش هفت ماهه ارائه شده از سوی دفتر آمار و فرآوری داد‌ه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۷ ماهه امسال در بخش صنعت و معدن بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که ۴/ ۳۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده و رشدی ۴/ ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. این در حالی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۷ ماهه سال ۹۵ بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن پرداخت کرده بودند که سهمی ۲/ ۲۸ درصدی از کل تسهیلات داشت. همچنین آمارها نشان می‌دهد از بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷/ ۸۳ درصد آن (بیش از ۷۹ هزار میلیاردتومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۹۶ است. از این میزان بیش از هفت هزار میلیارد تومان و معادل ۷/ ۷ درصد تسهیلات ایجادی و بیش از سه‌هزار میلیارد تومان معادل ۹/ ۳ درصد تسهیلات توسعه‌ای بوده است. در بخش بازرگانی نیز در ۷ ماهه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که با احتساب حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه ۹۵، رشدی برابر با ۹/ ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. در این بخش نیز بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان ( معادل ۵/ ۷۱ درصد تسهیلات) برای تامین سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است. در حوزه خدمات نیز در مدت زمان مذکور بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت شده که با در نظر گرفتن رقم پرداختی مدت مشابه سال گذشته (بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان) ۴/ ۱۰ درصد رشد داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در ۷‌ماهه امسال مبلغ ۱۹۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۸/ ۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) معادل ۸ درصد افزایش داشته است.