محمد شریعتمداری با اشاره به هدفگذاری رشد متوسط هشت درصدی سالانه اقتصاد کشور، تصریح کرد: برای رسیدن به این رشد با در نظر گرفتن سهمی که برای صنعت و معدن در قانون برنامه پیش‌بینی شده است، نیازمند جذب سالانه حداقل ٥٤ میلیارد دلار منابع خارجی هستیم. وی با بیان اینکه بر اساس آمار‌های بین‌المللی منتشره رشد جذب منابع خارجی در سال ٢٠١٦ نزدیک به ٦٤ درصد بوده است، افزود: اما همچنان برای دسترسی به اهداف برنامه نیاز به جهش‌های فوق‌العاده است که فضای داخلی و بین‌المللی برای تحقق آن باید فراهم شود. شریعتمداری با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در دولت دوازدهم، گفت: در صد روز اول دولت دوازدهم حوزه جذب منابع خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به جذب حدود دو میلیارد دلار برای ۳۷ پروژه کشور در حوزه صنایع متوسط و کوچک شده است که این میزان علاوه بر جذب منابع خارجی شرکت‌های بزرگ فولاد، مس، خودروسازی‌ها و نظایر آنها است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد در فضای پسابرجام به‌رغم همه فشارها علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در ایران با اقبال کشورهای مختلف سرمایه‌گذار مواجه است و کافی است تا مقررات و قواعد جذب منابع خارجی را روان، آسان و در محدوده زمانی اندکی انجام دهیم.