دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۳۰۰ میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۴ به‌عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان یارانه خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است که جمعا به ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، درحالی‌که سال گذشته مجموع دو ردیف یارانه نان به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید که کاهش حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. یک مقام مسوول در وزارت جهادکشاورزی دراین‌باره گفت: اگرچه دولت یارانه نان را به نصف امسال کاهش داده است، اما ساختار لایحه بودجه امسال و مزایایی که برای دستگاه‌های مختلف قائل شده، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای جبران کسری به‌وجود آمده استفاده کرد. وی افزود: به‌دلیل محدودیت‌های دولت بودجه تملک دارایی کل کشور حدودا نصف امسال شده است که مشمول همه دستگاه‌ها اجرایی می‌شود، اما وزارت جهادکشاورزی با توجه به ظرفیت‌های قانونی در اختیارش جزو معدود دستگاه‌هایی به‌شمار می‌رود که چندان تغییری نسبت به امسال نداشته است.