براساس هدف‌گذاری صورت گرفته برای صنایع کوچک و متوسط در سال‌جاری، صادرات دو میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است که با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی این سازمان در ۸ ماه منتهی به آبان سال‌جاری در مجموع بیش از یک میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار از هدف‌گذاری صورت گرفته محقق شده است که این امر نشان می‌دهد دستیابی به هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال‌جاری چندان دور از ذهن نخواهد بود.

در اکثر کشورهای پیشرفته، صنایع کوچک و متوسط با صادرات قابل‌توجه خود نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، با افزایش رقابت جهانی و افزایش تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع، صنایع کوچک و متوسط بیش از گذشته مورد استقبال متولیان این بخش قرار گرفته‌اند. با این شرایط می‌توان گفت حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط نه‌تنها امری بهینه و سودآور خواهد بود، بلکه در شرایط فعلی کشور، امری لازم و ضروری نیز محسوب می‌شود؛ سیاستی که منجر به کسب درآمد ارزی و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.

کارنامه صادراتی کوچک‌ها

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به تفکیک استان‌ها، هدف‌گذاری صادراتی در سال ۹۶ را اعلام کرده است؛ مطابق آمارها برخی استان‌ها از هدف درنظر گرفته شده نیز جلو افتاده‌اند. براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حال‌حاضر از میان ۱۰۹۶واحد کوچک و متوسط در ۳۱ استان کشور، استان‌های «خراسان جنوبی، خراسان‌رضوی، قزوین، کرمانشاه، گیلان، یزد و هرمزگان» از هدف‌گذاری صادراتی که برای آنها پیش‌بینی شده است، عبور کرده‌اند و توانسته‌اند به رقم بالاتری دست پیدا کنند. هدف‌گذاری صورت گرفته برای «خراسان‌جنوبی» برای سال‌جاری حدود ۲۴ میلیون دلار است، اما ۱۳ واحد فعال در شهرک‌های صنعتی این استان در ۸ ماه منتهی به آبان بیش از ۲۵میلیون دلار صادرات داشته‌اند و به این طریق توانسته‌اند از هدف‌گذاری پیش‌بینی شده عبور کنند. هدف‌گذاری صورت گرفته برای استان «خراسان رضوی» نیز برای سال‌جاری حدود ۶۰ میلیون دلار بوده، اما آمار اعلام‌شده بیانگر آن است که ۳۳ واحد فعال این استان در مدت زمان موردبررسی به صادرات بیش از ۱۳۴ میلیون دلاری دست پیدا کرده‌اند. استان «قزوین» نیز در این مدت توانست بیش از برنامه صادراتی در نظر گرفته شده عمل کند و به صادرات بیش از ۶۱ میلیون دلاری در ۸ ماه منتهی به آبان دست پیدا کند،‌ هدف‌گذاری پیش‌بینی شده برای این استان حدود ۴۶ میلیون دلار بوده که باید توسط ۲۵ واحد فعال کوچک و متوسط محقق می‌شد.

از سوی دیگر در هدف‌گذاری صورت گرفته برای استان «کرمانشاه» نیز برای سال جاری صادرات بیش از ۱۶ میلیون دلاری پیش‌بینی شده، اما این استان نیز به واسطه ۹ واحد کوچک و متوسط فعال توانست با صادرات بیش از ۳۶ میلیون دلار رشد بیش از دوبرابری را ثبت کند.

اما استان «گیلان» نیز در این مدت با صادرات حدود ۳۹ میلیون دلاری توانست رشدی نزدیک به ۵ برابر را به‌دست آورد، هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای این استان بیش از ۹ میلیون دلار بوده و در این استان ۵ واحد کوچک و متوسط ثبت شده است. استان یزد نیز با ۱۹ واحد کوچک و متوسط در مدت زمان مورد بررسی موفق به صادرات حدود ۵/  ۳۸میلیون دلار شده است. هدف‌گذاری صورت گرفته برای این استان حدود ۳۴میلیون دلار بوده است.

در میان استان‌هایی که صادرات بیش از برنامه‌ریزی را محقق کرده‌اند می‌توان گفت استان «هرمزگان» کارنامه موفق‌تری نسبت به سایر استان‌ها به‌دست آورده است. برای این استان صادرات بیش از ۵ میلیون دلاری پیش‌بینی شده بود، اما این استان با ۳ واحد کوچک و متوسط توانست به رقم بیش از ۶۲میلیون دلار دست پیدا کند.

آمار اعلام شده از سوی این سازمان هرچند از جهش صادراتی در برخی استان‌ها حکایت دارد، اما بررسی آمار اعلام‌شده بیانگر آن است استان‌های «مرکزی، تهران، ایلام، البرز، اردبیل، آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی» فاصله بسیاری با هدف‌گذاری صورت گرفته در صادرات دارند به‌طوری که صادرات محقق شده برای استان مرکزی در مدت زمان مذکور حدود ۴ میلیون دلاری بوده و این در حالی است که برای این استان هدف‌گذاری بیش از ۶۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است. اما برای استان «تهران» نیز هدف‌گذاری ۲۵۹میلیون دلاری صورت گرفته، اما در مدت زمان مذکور ۱۴۲ واحد کوچک و متوسط فعال در این استان در مجموع موفق به صادرات بیش از ۵۵ میلیون دلاری شده‌اند. برای استان «ایلام» نیز هدف‌گذاری صورت گرفته نزدیک به ۱۱ میلیون دلار بوده، اما واحدهای فعال در این استان در مجموع موفق به صادرات ۶۸۸هزار دلار شدند.

درخصوص استان «البرز» نیز می‌توان به هدف‌گذاری صادراتی بیش از ۹۳ میلیون دلاری اشاره کرد؛ رقمی که در مدت زمان مورد بررسی تنها حدود ۱۸ میلیون دلار آن محقق شده است. اما صادرات پیش‌بینی شده برای استان «اردبیل» نیز بیش از ۴۰ میلیون دلار بوده که در مدت زمان مورد بررسی تنها بیش از ۵ میلیون دلار آن محقق شده است. استان «آذربایجان‌غربی» نیز در این مدت در مجموع صادراتی بیش از ۶ میلیون دلار را ثبت کرده؛ این در حالی است که برای سال‌جاری برای این استان صادرات حدود ۶۶ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «آذربایجان‌شرقی» نیز هرچند توانست به صادرات حدود ۷۳ میلیون دلاری در ۸ ماه منتهی به آبان ماه دست پیدا کند، اما برنامه‌ریزی صورت گرفته برای این استان برای سال‌جاری صادرات بیش از ۲۳۵ میلیون دلاری بوده که این امر بیانگر فاصله بسیار این استان از برنامه صادراتی است.