بر اساس این گزارش، امضاکنندگان نامه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ایرانی هم‌اکنون به مرحله‌ای از رشد رسیده‌اند که توانایی طراحی و ساخت اغلب نیازمندی‌های تهویه مطبوع کشور را با قابلیت رقابت با مشابه وارداتی دارا هستند، از وی درخواست کردند تا به منظور جلوگیری از کاهش ظرفیت‌های تولیدی که نتیجه‌ای جز ورشکستگی، تعطیلی و دست آخر بیکاری فرزندان ایرانی در پی نخواهد داشت، واردات هر نوع چیلر، اعم از تراکمی و جذبی از طریق آن معاونت یا هر نهاد ذی‌ربط دیگری، ممنوع اعلام شود. در این نامه امضای مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده داخلی دستگاه‌های تصفیه هوا به چشم می‌خورد.