به گزارش «ایسنا» بر اساس آخرین آمار ۱/ ۴ میلیارد دلار تقاضای خارجی برای توسعه تجدیدپذیرها در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده که از این بین ۵/ ۱ میلیارد دلار عملیاتی و ۴۰۰ میلیون دلار نیز به بهره‌برداری رسیده است. از سوی دیگر امروزه انرژی‌های فسیلی توسعه بسیار خوبی در دنیا پیدا کرده و به نقاط نهایی خود نزدیک شده به‌طوری که هم اکنون ۲۵۰۰ محصول از گاز طبیعی و نفت به دست می‌آید که ارزش افزوده این محصولات قطعا بسیار بیشتر از احتراق و سوزاندن گاز و نفت خواهد بود.  به گفته صادق‌زاده، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران هم اکنون ۲۱۰۰ مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق با بخش خصوصی منعقد شده که از این بین ۷۰۰ مگاوات آنکه مربوط به نیروگاه‌های روی زمین بوده در حال ساخت و ۸ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز از سوی بخش خصوصی دریافت شده است. 

وی با بیان اینکه با روندی که امروزه در زمینه تجدیدپذیرها شکل گرفته اطمینان دارم ۵ هزار مگاوات نیروگاه تکلیفی وزارت نیرو در زمان مقرر محقق خواهد شد مگر اینکه در این مسیر اتفاقات غیرمترقبه‌ای رخ بدهد، اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های ما مربوط به بسته قانونی است که مجلس برای این حوزه تصویب کرده و باید به‌صورت یکجا اجرا شود. با وجود اینکه قانون برنامه وزارت نیرو را متعهد به انجام برنامه یاد شده کرده ولی منابع مالی لازم آن را نیز در قانون دائمی خود مشخص کرده است. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران تصریح کرد: براساس بند سه ماده ۱۲ قانون اساسنامه ساتبا و ماده پنج قانون حمایت ازصنعت برق باید مبلغی به‌عنوان عوارض برق برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها از مشترکان برق دریافت شود.