مسعود صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: سامانه رصد به‌عنوان تجهیزی است که با هدف اشراف بر وضعیت و موقعیت عملیاتی بهره‌برداری شبکه‌های توزیع کشور راه‌اندازی شده است.  این مقام مسوول تصریح کرد: به‌طور لحظه‌ای با اتصال به درگاه‌هایی که متصل به دیتابیس‌های مراکز فوریت برق هستند  خاموشی‌ها به شرکت توانیر منتقل می‌شود و روی داده‌ها و اطلاعات دریافت شده پردازش صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: بر اساس پردازش صورت گرفته وضعیت لحظه‌ای کلی شرکت‌های توزیع نیروی برق به لحاظ عملیات بهره‌برداری به‌دست می‌آید.