به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان با بیان اینکه باید از تخصص‌های مختلف برای تحقق اهداف استفاده کرد، افزود: با توجه به شرایط زیست محیطی کنونی کشور، محوریت برنامه‌های وزارت نیرو عمدتا بر مدیریت مصرف و تقاضای منابع استوار خواهد بود که این موضوع مقتضیات و بستر مخصوص خود را دارد و بخش مهم آن مربوط به استفاده درست از تجربه‌های گذشته و به‌کارگیری نقش‌آفرینان جدید در راستای برنامه‌هاست.