به‌گفته افسانه محرابی قرار است تا سال ۱۴۰۱ میزان تولید پوشاک در کشور با افزایش ۲۰۰ هزارتنی به رقمی معادل ۵۱۰ هزار تن برسد؛ هدفگذاری که نیازمند سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی است. به‌گزارش «ایسنا» وی با تاکید بر لزوم بازسازی و نوسازی صنایع پوشاک در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳۱۰ هزارتن پوشاک در کشور تولید می‌شود که ۸۵ درصد آن صنفی و ۱۵ درصد آن صنعتی است. محرابی با اشاره به اینکه ۹۸۰۰ واحد فعال صنعتی در حوزه نساجی و پوشاک وجود دارد، بیان کرد: این واحدها اشتغال ۲۸۰هزار نفری با سرمایه‌‌گذاری ۹۰ هزار میلیارد ریالی ایجاد کردند که از نظر میزان اشتغال ۱۲ درصد از کل صنعت کشور به حساب می‌آید و از نظر میزان سرمایه‌‌گذاری معادل پنج درصد کل صنعت در ایران است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پوشاک سرمایه‌بری پایین اما ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بالایی به‌همراه دارد، گفت: اگر بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا تولیدکنندگان در شرایط برابر با رقبای خود پیش بروند از قاچاق در این حوزه جلوگیری به‌عمل می‌آید و قطعا می‌توان گام‌های موثری در این راستا برداشت. محرابی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت می‌تواند موجب رقابت اثرگذار واحدهای تولیدی در ایران با سایر واحدهای تولیدی در کشورهای همسایه و حتی در سطح بین‌الملل شود، اظهار کرد: به‌طور حتم حمایت از تولید در جهت پایین آوردن قیمت تمام شده و جلوگیری از پدیده قاچاق می‌تواند حوزه صنعت نساجی و پوشاک کشور را در مسیر درستی سوق دهد و اگر بتوانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم و تولید مطلوب را در دستور کار قرار دهیم حتی اگر تمام مرزها را بازگذاشته و واردات صورت گیرد به‌طور حتم عملکرد موفقی خواهیم داشت و مشکلی برای تولید داخل وجود ندارد.