غلامحسین  شافعی درباره تداخل در اعزام و پذیرش هیات‌ها میان اتاق‌های مشترک و اتاق‌های استانی گفت: طرح تعیین کشور معین برای اتاق‌های سراسر کشور را اجرایی کرده‌ایم که براساس این طرح هر یک از اتاق‌ها یکی از کشورهایی که اتاق‌ یا شورای مشترک ندارند را انتخاب و در طول یک سال، برنامه‌های بین‌المللی خود را با محوریت آن کشور پیش می‌برند. این طرح از تداخل امور بین‌الملل بخش‌های مختلف جلوگیری می‌کند. او با اشاره به اعزام و پذیرش اتاق‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت گفت: دو نهاد دیگر هم هستند که به کشورهای دیگر هیات اعزام می‌کنند و از روسای اتاق‌های استانی هم می‌خواهند که در آن هیات حضورداشته باشند؛ سازمان توسعه تجارت در این زمینه برنامه‌هایی سالانه تنظیم می‌کند و هیات‌های تجاری مختلف را در استان‌ها تقسیم می‌کند که این تقسیم‌بندی بی‌مطالعه است. ما نمی‌گوییم که حتما هیات‌ها از سوی بخش‌خصوصی اعزام شود و سازمان توسعه تجارت هیات اعزام نکند، بلکه باید تلاش کنیم این دوگانگی را از بین ببریم.