در این‌خصوص علیرضا کلاهی‌صمدی تعدد واحد‌های تولیدی و وقوع پدیده اشباع‌شدگی در بازار برخی تولیدات داخلی را نتیجه سیگنال‌های غلط و سیاستگذاری نادرست دانست. کلاهی با بیان اینکه قوانین فعلی به هیچ‌وجه مشوق ادغام و بزرگ‌سازی صنایع نیست، افزود: ایجاد صندوقی در راستای حمایت از ادغام واحد‌های خرد که در اغلب فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، بهترین اقدام در شرایط کنونی محسوب می‌شود.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با روابط‌عمومی اتاق در ادامه برای نمونه به صنعت سیمان کشور اشاره کرد. به گفته صمدی‌کلاهی در حال‌حاضر با مساله مازاد ظرفیت و زیان‌دهی در صنعت سیمان مواجه هستیم و این مشکل گریبانگیر بسیاری از صنایع است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عارضه تعدد واحد‌های تولیدی در صنعت برق نیز وجود دارد؛ چنانکه در زمینه تولید کابل ۲۰۰ واحد در کشور وجود دارد در حالی که شاید تعداد واحدهای فعال در تولید کابل در اتحادیه اروپا به بیش از ۳۰ واحد نرسد. در عین حال، ظرفیت تولید کنتور برق به حدی است که اگر همه کارخانه‌ها با حداکثر ظرفیت فعالیت ‌کنند، کارخانه‌های کنتورسازی ‌می‌توانند هر سال کلیه کنتورهای برق موجود در کشور را تعویض کنند، بنابراین وجود این تعداد واحد تولیدی در یک صنعت، غیرمنطقی است.

او افزود: راهکار منطقی برای مدیریت صنعتی که با این معضل دست به گریبان است، ادغام واحد‌های کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و احیای آنهاست. همان رویه‌ای که در کشورهای اروپایی حاکم است؛ در این کشورها، زمانی که شرکتی ورشکسته ‌می‌شود، یک تیم حقوقدان دست به‌کار ‌می‌شوند و سعی ‌می‌کنند که برای این شرکت، خریدار صالح بیابند که منافع تمام ذی‌نفعان اعم از کارگران، طلبکاران یا مشتریان حفظ شود. چنانچه خریداری پیدا شود، سود بانکی تسهیلاتی که شرکت ورشکسته دریافت کرده، برای چند سال بخشوده ‌می‌شود و این سیاست برای واحد‌های بزرگ، انگیزه خرید واحدهای ناکارآمد را ایجاد ‌می‌کند.