دستورالعملی که برای تحقق آن تولید ۷۰ هزار متر مکعب آب شرب از طریق آب‌شیرین‌کن تا پایان دولت دوازدهم پیش‌بینی شده است، در دولت یازدهم وزارت نیرو موفق به تولید ۲۰ هزار مترمکعب آب شرب از طریق آب‌شیرین‌کن شده بود. درخصوص آخرین وضعیت آب‌شیرین‌کن‌ها در ایران مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب به «ایسنا» گفت: در حال حاضر می‌توان بیش از ۶۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز را به‌صورت ساخت داخل تولید کرد.

حمیدرضا جانباز با بیان اینکه در حال حاضر تولید ۵۰۰ هزار مترمکعب آب از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها در حال برنامه‌ریزی یا اجرا است، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که حجم تولید آب از طریق این روش توسعه یابد.

به گفته وی، با توجه به پتانسیل ایران در این زمینه قرار شده که تولید آب از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها به بیش از یک میلیون مترمکعب برسد که تدابیر لازم برای این مساله در حال انجام است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ایران ظرفیت خوبی برای استفاده از آب‌شیرین‌کن دارد، ادامه داد: در شرایط فعلی ۲۰ هزار مترمکعب آب‌شیرین‌کن در بندرعباس در آستانه افتتاح است.