به گزارش واحد آموزش «دنیای اقتصاد» مدیران شرکت بخش فروش و ارائه‌دهندگان خدمت برای موفقیت در امر فروش نیاز به آگاهی از روش‌ها وفنون مذاکره دارند. ارائه خدمات بیشتر به مشتری‌ها و طرف مقابل در مذاکرات تجاری توسط برقراری تعامل سازنده و مثبت با آنها و از طریق ارتباط موثر امکان‌پذیر است.

 یک مذاکره‌کننده نقطه ارتباط مشتری با کمپانی و سازمان است و در واقع می‌توان گفت که این مهم‌ترین کار یک کارمند بخش فروش، مدیر و به‌طور کلی یک مذاکره‌کننده محسوب می‌شود. سرفصل و محتوای این جلسات مواردی نظیر: روانشناسی مذاکره، روش ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ مواضع، اﺷﺨﺎص را از ﻣﺴاﻟﻪ ﺟﺪا کنید، ارتباط، مواجهه با دروغ در مذاکره، روی منافع تمرکز کنید نه روی مواضع و «در مورد منابع و خواسته صحبت کنید» است. علاقه‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با واحد آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس گرفته یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.