به‌گزارش «شاتا»، محمد شریعتمداری در حاشیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر کشور بخواهد راه نجات خود را پیدا کند باید تولید آن رقابتی شود، اظهار کرد: رقابتی شدن تولید نیازمند نوسازی صنعت است که در حال حاضر برخی صنایع در این زمینه مشکل دارند. متولی صنعت همچنین افزود: باید شرایطی فراهم شود تا واحدهای متوسط و بزرگ صادرکننده ایجاد شوند که بر این اساس در بودجه ۹۷ باید امکان فعالیت این واحدها به ویژه توسط اتاق‌های بازرگانی و صنایع و بخش‌خصوصی فراهم شود و به‌سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ و متوسط صادرکننده حرکت کنند. شریعتمداری استفاده از کمک‌های فنی برای پرداخت سود تسهیلات صادرات‌گرا را یکی‌دیگر از اقدامات ضروری در این حوزه برشمرد و گفت: فعالان این بخش سرداران و سربازان عرصه اقتصادی هستند که اگر آتش تهیه خوبی برایشان ریخته شود، می‌توانند بازارهای جهانی را فتح کنند.