به‌گزارش «ایرنا»، علی یزدانی در این نشست با تاکید بر لزوم اهتمام به امر صادرات، افزود: ۹۶ درصد بنگاه‌های کشور در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که ۹۳ درصد آنها را بنگاه‌های کوچک کمتر از ۵۰نفر کارکن تشکیل داده و نیمی از آنها با ۱۰ نفر اشتغال فعالیت دارند. به‌گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجموع بیش از ۸۰۰هزار نفر در شهرک‌های صنعتی اشتغال دارند که یک‌سوم اشتغال صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. وی تصریح کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط در هفت‌ماهه امسال بیش از یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار صادرات داشتند که مطابق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تا پایان امسال به ۲ میلیارد دلار افزون خواهد شد. به‌گفته یزدانی، اکنون شرکت‌های مدیریت صادرات در ۳۱ استان کشور شکل گرفته که تاکنون ۵۲ شرکت صادراتی و ۶۴ کنسرسیوم صادراتی منبعث از خوشه‌های صنعتی شکل گرفته است که همگی آنها با صندوق ضمانت صادرات ایران در ارتباط هستند. در ادامه این نشست، سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: صنایع کوچک در جهان پیشران توسعه صنعتی هستند؛ موضوعی که در ایران نیز باید به آن توجه بیشتری انجام شود. وی، تامین مالی و پوشش ریسک‌ها را دو بال صادرات معرفی کرد و گفت: با توجه به کوچک مقیاس بودن بنگاه‌های کوچک و متوسط، پوشش ریسک به‌منظور صادرات برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. سیدعلی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی از سه به ۴۰ میلیارد دلار طی سال‌های ۸۰ تا ۹۵، نقش دستگاه‌های حمایتی در این افزایش صادراتی را چشمگیر عنوان کرد.