به گزارش «ایسنا»، احمد سلامت در سیزدهمین نمایشگاه آب و تاسیات آب و فاضلاب گفت: تکنولوژی مخزن آبرسانی اضطراری که مراحل آن از صفر تا ۱۰۰ در ایران تولید و اجرا شده پیش از این تنها در کشور ژاپن اجرا شده است. سلامت افزود: در حوزه آبرسانی اضطراری ساخت پنج مخزن دیگر پیش‌بینی شده و همچنین استفاده از ظرفیت‌های هوشمندسازی شبکه و تله‌مترینگ شبکه در دستور کار قرار گرفته است. سلامت با تاکید بر اینکه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران جزو شرکت‌های نخست در مجموعه آبفای استان تهران است که از لوله‌های چدن داکتیل ضد زلزله استفاده کرده گفت: ۱۴۰ کیلومتر اصلاح شبکه انجام شده چون محدوده زیر پوشش آبفای منطقه یک تهران روی گسل زلزله واقع شده است.