به گزارش پایگاه خبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منصور معظمی با اشاره به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد صنایع در مناطق خود، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از ایدرو جهت اقدام در محرومیت‌زدایی در بخش صنعت کشور در استان‌های کمتر توسعه یافته انتظار دارد و از اهم برنامه‌های این وزارتخانه قرار گرفته است. معظمی افزود: در این راستا انتظار می‌رود مجلس قوانینی که ایدرو را در حرکت و هدایت صنعت کشور محدود کرده، تغییر دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز کشور به جذب سرمایه خارجی و ایجاد اشتغال تصریح کرد: برای یک اقدام و فعالیت هزاران سوال مطرح می‌شود، ولی برای انجام آن هیچ کمکی نمی‌شود. چرا برای سرمایه‌گذاری در این کشور و جذب آن کمک نمی‌شود. رئیس هیات عامل ایدرو افزود: وقتی می‌توانیم برای ۱۰ هزار نفر در پروژه‌های سال ۹۶ ایدرو شغل ایجاد کنیم، باید هر چه سریعتر این موضوع را گسترش و توسعه دهیم چون دغدغه اصلی نظام اشتغال است و ایدرو به‌عنوان یک سازمان استراتژیست، سیاست‌گذار و اجرا‌کننده این امر است و وظیفه ایدرو توسعه و هدایت صنعت کشور است. معظمی خاطرنشان کرد: انتظار از ایدرو در حال حاضر جهش است و این سازمان باید برای حضور بهتر و هوشمندانه‌تر در حوزه صنعت، بازوی مطالعاتی خود را تقویت کند تا بتواند گام‌های موثرتری در حوزه‌های راهبردی بردارد.