هوشنگ فلاحتیان افزود: قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق اکنون یک هزار و ۱۰۰ ریال است؛ درحالی‌که متوسط فروش ۶۶۰ ریال است. به عبارت دیگر، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق، ۴۴۰ ریال مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند. وی اضافه کرد: فاصله قیمت‌تمام شده و قیمت تکلیفی را باید دولت به وزارت نیرو پرداخت کند؛ اما به دلیل مضیقه‌هایی، دولت امکان پرداخت این مابه التفاوت را ندارد.