جواد صدق‌آمیز درباره نواقص دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایرا‌ن که در راستای ساماندهی واردات پوشاک و جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق توسط وزارت صنعت اواسط سال گذشته تدوین و ابلاغ شد، گفت: هر دستورالعمل و هر قانونی بهتر از بی‌قانونی و هرج و مرج است. وی با بیان اینکه برای تدوین هر دستورالعمل و هر اقدامی توجه به چند آیتم بسیار مهم است، اظهار کرد: اولین آیتم موردتوجه نگاه جامع به تمام فرآیند تولید تا مصرف است و اگر قرار است دستورالعمل واردات پوشاک تهیه و تدوین شود باید نگاه به این صورت باشد که تمام فرآیندهای چرخه مد و لباس کشور از قبیل نظام‌های طراحی،‌ تولید، خرده‌فروشی، پخش، برندسازی، تبلیغات و امثال آن در آن لحاظ شود. وی افزود: مولفه دوم که باید در تدوین هر دستورالعملی مورد توجه قرار گیرد، اصل رقابت‌پذیری است و هیچ راهی جز رقابت‌های عادلانه برای توسعه صنعت پایدار پوشاک یا هر صنعت دیگری در کشور وجود ندارد. صدق‌آمیز در ادامه در مورد نواقص دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک گفت: این دستورالعمل در نگاه جامع به تمام اجزا و در نگاه جامع و استراتژیک به کل منافع، دارای نواقصی است که باید برطرف شود.