جهانبخش سنجابی شیرازی، با اشاره به اینکه استقرار نظام استاندارد‌سازی مبتنی بر خوداظهاری و خودکنترلی در سه گروه کالایی پر مصرف به تصویب شورای عالی استاندارد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است، اظهار کرد: این طرح به‌صورت پایلوت در سال جاری به اجرا درمی‌آید و تا پایان برنامه ششم توسعه برای کلیه گروه‌های کالایی اجرایی می‌شود تا از این طریق شکاف نظام استانداردسازی بین ایران و جامعه بین‌الملل از بین برود. وی در مورد گروه‌های کالایی که مشمول طرح پایلوت استقرار نظام استاندارد‌سازی در سال ۱۳۹۶ هستند، اعلام کرد: سه گروه کالایی (در چهار ردیف) تجهیزات انرژی بر، مصالح و ساختمان، لوازم و قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه و فرآیند شده غذایی که مشمول استاندارد اجباری نیستند جزو گروه‌های کالایی پر مصرف در نظر گرفته شده برای اجرای طرح پایلوت نظام استاندارد‌سازی در سال جاری هستند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه اجرای نظام استانداردسازی در کشور چهار پیامد مثبت به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: با استقرار نظام استانداردسازی به تدریج گسترش پوشش استاندارد کلی کالاها و خدمات داخلی مدنظر قرار می‌گیرد و علاوه بر این مسوولیت اجرای استاندارد بر عهده نظام تولید و توزیع خواهد بود و آنها مسوولیت تام دارند که در قبال رعایت استانداردها و کیفیت محصول ارائه شده پاسخگو باشند.