شاتا: مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری درباره ابلاغیه شیوه اطلاع‌رسانی قیمت به مصرف‌کنندگان اظهار کرد: در این روش قیمت در آخرین حلقه شبکه توزیع نصب می‌شود. محمدرضا کلامی بجستان تصریح کرد: ابلاغیه اصلاحیه شیوه اطلاع‌رسانی قیمت به مصرف‌کنندگان که برخی به اشتباه آن را به حذف قیمت‌گذاری یا حذف درج قیمت تعبیر و درخصوص آن گفت‌وگو می‌کنند، در واقع نه حذف قیمت‌گذاری است و نه حذف اطلاع‌رسانی قیمت، بلکه قیمت فروش کالا به مصرف‌کننده که قبلا در کارخانه درج می‌شد از طریق توزیع‌کننده اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی گفت: در این طرح قیمت در آخرین حلقه شبکه توزیع نصب و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و این به آن معنی است که تمام ضوابط مرتبط با قیمت‌گذاری کالا به قوت خود باقی است و حلقه آخر مکلف است کالا را به هر قیمتی که طبق سند رسمی خرید می‌کند یا اعمال درصد سود مجاز مصوب هیات عالی نظارت با نصب برچسب و اتیکت قیمت یا الصاق نرخ‌نامه در محل عرضه به مصرف‌کننده عرضه کند. مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت یاد آور شد: نکته حائز اهمیت اینکه حسب ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی و ماده (۱۵) قانون نظام صنفی، واحد صنفی مکلف به نصب برچسب و اتیکت قیمت و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده در محل عرضه است به گونه‌ای که کاملا در معرض دید باشد.