خبرگزاری تسنیم: در جلسه کارگروه دستورالعمل واردات پوشاک با رئیس کل گمرک، مقرر شد شرکت‌های عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز خود با استفاده از تسهیلات خط سبز گمرکی، بدون توقف در گمرک، مواداولیه مورد نیاز خود را تحویل بگیرند. براساس این توافق، اعضای اتحادیه فقط لازم است نمونه‌های وارداتی خود را قبل از ورود کالا به کشور برای تایید به اداره استاندارد به گمرک مربوطه ارائه کنند.