دنیای اقتصاد: ۵۰۰ شرکت برتر ایران که از آنها به‌عنوان غول‌های اقتصادی یاد می‌شود، در بیستمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها معرفی خواهند شد. به گفته مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در سال جاری نیز ۵۰۰ شرکت برتر به لحاظ میزان فروش براساس ۳۲ شاخص مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند. محمدعلی محمدی با اشاره به اینکه برای ارزیابی شرکت‌ها هفت دسته در نظر گرفته شده است گفت: هفت دسته مذکور عبارتند از شاخص اندازه و رشد شرکت، شاخص سودآوری و عملکرد، شاخص‌های بهره وری، شاخص‌های صادرات، شاخص‌های نقدینگی، شاخص‌های بدهی و شاخص‌های بازار که در ارزیابی شرکت‌ها از آنها استفاده می‌شود.

مدیر مرکز رتبه‌بندی ۱۰۰شرکت برتر نیز در این نشست گفت: جمع درآمد ۱۰۰ شرکت برتر در سال مالی ۹۴ معادل ۵۶۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان بود که رشدی معادل ۴/ ۰ درصد نسبت به دوره قبل داشته است. به گفته مجید درویش، رشد پایین درآمد ۱۰۰ شرکت برتر در سال مالی ۹۴ نشان می‌دهد که وضعیت کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی در این دوره چندان مناسب نبوده است، این در حالی که رشد درآمد ۱۰۰ شرکت برتر در سال‌هایی که در کشور رکود حاکم نبوده به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز رسیده بود. وی با بیان اینکه ۸۶ درصد درآمد ۵۰۰ شرکت برتر به ۱۰۰ شرکت اول اختصاص دارد، افزود‌: ارزیابی وضعیت درآمدزایی شرکت‌های برتر در سال مالی ۹۴ نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات اعتباری قدرتمندترین فعالیت اقتصادی را در کشور دارند به‌طوری که ۳۴ درصد از درآمد ۵۰۰ شرکت برتر به این گروه اختصاص داشته است؛ سهم گروه پتروشیمی نیز در این میان ۷/ ۱۰ درصد بوده و در رده سوم نیز گروه فرآورده‌های نفتی با سهم ۱۰ درصدی قرار گرفته‌اند و گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی نیز با سهم ۸/ ۶ درصدی در رده چهارم و گروه خودروسازی با سهم ۲/ ۶ درصدی در رده پنجم درآمدزایی در بین ۵۰۰ شرکت برتر قرار دارند و سهم سایر گروه‌ها حدود ۳۲ درصد است. وی با بیان اینکه خودروسازان در ارزیابی دوره قبل هم در رده پنجم قرار داشتند، گفت: در سال ۹۱ شاهد افت ۲۳ درصدی فروش در خودروسازی‌ها بودیم ولی در سال ۹۳ رشد ۷۸ درصدی را تجربه کرده‌اند و این رشد در سال ۹۴ به ۴۱ درصد رسیده است.