دنیای اقتصاد: اطلاعات آمایش توسعه صنعتی از رونق واحدهای تولیدی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال گذشته حکایت دارد. براساس آمار اعلام‌شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴ هزار و ۹۹۰ فقره پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۴ پروانه‌های بهره‌برداری صادره رشدی نزدیک به ۱۰ درصد داشته است. رشد پروانه‌های بهره‌برداری تنها در برگیرنده مجوزهای صادره نیست، بلکه در این مدت سرمایه پیش‌بینی‌شده برای راه‌اندازی این طرح‌ها نیز رشدی ۴۹ درصدی و اشتغال ایجادشده به واسطه طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نیز رشد ۱۵ درصدی داشته است. صدور پروانه‌های بهره‌برداری دربرگیرنده طرح‌هایی می‌شود که وارد فاز تولید شده باشند؛ به‌طوری که پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای که در راستای گسترش واحدهای تولیدی فعال می‌شود در مدت زمان مورد بررسی رشدی ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ داشته که این موضوع را می‌توان به باز شدن گره مشکلات واحدهای تولیدی تعبیر کرد.

طی سال‌های اخیر مشکلات به وجود آمده در تامین نقدینگی از یکسو و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی دیگر موجب شده بود تا تولیدکنندگان حفظ وضعیت موجود در خطوط تولید را در دستور کار قرار دهند و در برخی مواقع نیز واحدهای تولیدی به تولید حداقلی روی آورده بودند؛ روندی که موجب شد تا شاهد رکود در بخش تولید باشیم، اما با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت تولیدکنندگان با توجه به بهبود روند تولید از این چالش‌ها عبور کرده‌اند و شرایط برای توسعه خطوط تولید مهیا شده است. از سوی دیگر این تعبیر درخصوص پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی نیز صدق می‌کند؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی پروانه‌های ایجادی که در برگیرنده طرح‌های جدید است رشدی ۷ درصدی را تجربه کرده، رشدی که می‌توان آن را به شتاب گرفتن روند رونق تولید تعبیر کرد. براساس داده‌های اعلام‌شده تعداد پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره در این مدت برابر با دو هزار و ۸۲۵ فقره بوده و سهم پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای نیز برابر با دو هزار و ۱۶۵‌فقره بوده است.

وضعیت پروانه‌های صادره

از سوی دیگر در این مدت بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری صادره در بین استان‌های کشور به استان تهران با ۵۱۸ فقره و کمترین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز با ۲۴ فقره به استان ایلام اختصاص داشته است. براساس این آمار استان‌های اصفهان با ۴۳۰ فقره، آذربایجان شرقی نیز با ۲۹۳ فقره، قم با ۲۷۹ فقره و قزوین با ۲۳۷ فقره پروانه صادره در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین براساس آمار اعلام‌شده بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری صادره را استان خوزستان با سهم ۵/ ۱۲ درصدی به خود اختصاص داده است. گزارش منتشرشده همچنین بیانگر آن است که بیش از ۴۴ درصد از سرمایه‌گذاری محقق شده مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری صادره به ترتیب در استان‌های خوزستان، البرز، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و زنجان صورت گرفته است و متوسط سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک واحد نیز برابر با ۳/ ۴۵ میلیارد ریال بوده است. اما با توجه به توزیع پروانه‌های بهره‌برداری صادره بالاترین اشتغال ایجادشده در این مدت به استان تهران با ۱۰ هزار و ۸۴۷ نفر رسید و استان‌های اصفهان، البرز، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

اما درخصوص صنایعی که بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره را به خود اختصاص داده‌اند نیز گروه صنعتی محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۷۱۸ فقره طرح بیشترین بهره‌برداری را در این دوره به خود اختصاص داده است و محصولات از لاستیک و پلاستیک، سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات شیمیایی و محصولات فلزی فابریکی رده دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

چگونگی تخصیص پروانه‌های ایجادی

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع دو هزار و ۸۲۵ فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی در کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۴ رشدی بیش از ۷ درصد را تجربه کرده است. سرمایه تخصیص یافته برای پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی در این دوره نیز رشدی نزدیک به ۶۰درصدی داشته است و اشتغال به وجود آمده با توجه به پروانه‌های صادره برای این گروه نیز رشدی بیش از ۱۳ درصد را ثبت کرده است.

اما آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که بیشترین پروانه بهره‌برداری ایجادی که شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید می‌شود در این دوره با ۴۱۹ فقره به گروه محصولاتی از لاستیک و پلاستیک اختصاص داشته و پس از این گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۳۴۹ فقره، محصولات غذایی و آشامیدنی با ۲۸۱ فقره، ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۲۸۵ فقره و محصولات فلزی فابریکی با ۲۴۱ فقره قرار گرفته‌اند، اما با توجه به توزیع صورت گرفته در صدور پروانه‌های ایجادی صادره در این مدت استان اصفهان بیشترین سهم را در پروانه‌های صادره به خود اختصاص داده و استان‌های تهران، قم، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی نیز در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. در مقابل پنج استان مذکور که بیشترین سهم را در ایجاد واحدهای جدید به خود اختصاص داده‌اند نیز استان خراسان شمالی با ۱۵ فقره پروانه بهره‌برداری صادره کمترین سهم از میان طرح‌های جدید را داشته است و پس از خراسان شمالی نیز استان‌های ایلام، خراسان جنوبی،کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر قرار گرفته‌اند.

چگونگی تخصیص پروانه‌های توسعه‌ای

اما درخصوص پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای که شامل پروانه‌های بهره‌برداری برای توسعه واحدهای فعال می‌شود نیز در این مدت در مجموع دو هزار و ۱۶۵ فقره پروانه برای این گروه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۴ این بخش رشدی بیش از ۱۳ درصد را تجربه کرده است. سرمایه تخصیص یافته برای این بخش نیز رشدی ۲۶ درصدی و اشتغال ایجاد شده با توجه به پروانه‌های توسعه‌ای صادره نیز رشدی ۱۸ درصدی ثبت شده است.

در میان پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای صادر شده در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال گذشته محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۴۳۷ فقره پروانه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز با ۲۷۲ فقره پروانه در جایگاه بعدی قرار گرفته است، اما سهم محصولات از لاستیک و پلاستیک نیز در این مدت برابر با ۲۷۱ فقره پروانه بهره‌برداری بوده و سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز با ۲۲۱ فقره طرح در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند و گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات نیز با ۱۳۱ فقره پروانه جایگاه سوم را در این میان به خود اختصاص داده است، اما سهم استان‌ها از پروانه‌‌های بهره‌برداری توسعه‌ای صادر شده نیز بیانگر آن است که استان تهران با ۲۷۲ پروانه بیشترین سهم از میان طرح‌های توسعه‌ای را به خود اختصاص داده است و پس از این استان نیز استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز و اصفهان قرار دارند. درخصوص استان‌هایی که کمترین سهم را از میان طرح‌های توسعه‌ای داشته‌اند نیز می‌توان به استان ایلام با ۷ فقره طرح اشاره کرد، استان‌ کهکیلویه و بویراحمد با ۱۱ فقره، استان بوشهر با ۱۴ فقره طرح، استان خراسان جنوبی با ۱۴ فقره و استان هرمزگان نیز با ۲۰ فقره طرح توسعه‌ای در جایگاه بعدی قرار دارند.