دنیای اقتصاد: اخذ جواز تاسیس صنعتی در هشت ماه منتهی به آبان امسال رشد ۲/ ۴درصدی را تجربه کرد؛ تصویب استارت طرح‌های بزرگ در آبان ماه عمده دلیلی است که فعالان صنعتی رشد صدور جوازهای تاسیس در این مدت را به آن نسبت می‌دهند. رشد صدور جواز تاسیس صنعتی در مدت زمان مورد بررسی در حالی رخ داده که در اولین ماه پاییز صدور جواز صنعتی با افت ۵/ ۱۷ درصدی مواجه بوده است، روندی که فعالان صنعتی از آن به سکته پاییزه سرمایه‌گذاری صنعتی یاد کردند، اما با تغییر در روند صدور جواز در آبان ماه، شاهد عبور بخش صنعت از این افت بوده‌ایم.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۰ هزار و ۶۵۱ فقره جواز صنعتی با پیش‌بینی سرمایه بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد ریالی صادر شده است که با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش نیز در مدت زمان مورد بررسی با رشد ۱۶‌درصدی همراه بوده است. علاوه بر رشد صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی در آبان ماه نسبت به مهر ماه نیز شاهد رشد جوازهای صنعتی صادره بوده‌ایم؛ به‌طوری که در آبان ماه صدور جواز تاسیس رشد نزدیک به ۸ درصدی را نسبت به مهر ماه تجربه کرده است.

رشد صدور جواز در آبان ماه در حالی است که در مهرماه نسبت به شهریور ماه و با توجه به دستورالعمل وزارت صنعت،معدن و تجارت صدور جواز تاسیس افتی نزدیک به ۱۸درصد داشته است. براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز تاسیس منوط به داشتن سه شرط «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» است که با توجه به رشد صورت گرفته در آبان ماه می‌توان گفت جوازهای صادره در مدت زمان مورد بررسی از توان رقابتی برخوردارند و به این طریق شاهد صدور جواز برای صنایع غیر اقتصادی در این ماه نبوده‌ایم. رشد صدور جوازهای صنعتی در حالی است که اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش در هشت ماه منتهی به آبان با افت همراه بوده است. برای مجوزهای صادره در این مدت اشتغال ۲۳۰ هزار و ۸۵۵ نفری پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه قبل افت ۳/ ۱درصدی داشته است.

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳ هزار و ۴۹۶ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است، این در حالی است که پروانه بهره‌برداری صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با ۳ هزار و ۲۱۷فقره بوده است؛ روندی که از رشد نزدیک به ۹درصدی صدور پروانه بهره‌برداری در مدت زمان مورد بررسی حکایت دارد. سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز در این مدت رشدی نزدیک به ۵۰ درصد داشته است. مجموع سرمایه‌گذاری محقق شده در مدت زمان مورد بررسی بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است. آمار اعلام شده از پروانه‌های بهره‌برداری صادره در آبان ماه نسبت به مهر ماه نیز از رشد نزدیک به ۱۴ درصدی این بخش حکایت دارد، به‌طوری که در آبان ماه در مجموع ۴۸۶ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسیده است.

روند صدور مجوزهای معدنی

برخلاف رشد در صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در آبان ماه سال جاری، صدور جوازهای معدنی صادره در این مدت با افت همراه بوده و تنها صدور گواهی کشف رشدی بیش از ۲۷ درصد داشته است. براساس آمار اعلام شده در آبان ماه سال جاری در مجموع ۶۰ فقره جواز برای پروانه اکتشاف صادر شده است که در مقایسه با ماه قبل در این بخش شاهد افت نزدیک به ۱۸ درصدی هستیم. افت پروانه‌های اکتشاف صادره در آبان ماه در حالی است که در هشت ماه منتهی به آبان ماه این بخش توانست رشد نزدیک به ۹ درصدی را ثبت کند.

از سوی دیگر، مجوزهای صادره برای گواهی کشف آبان ماه سال جاری رشد را تجربه کرده، به‌طوری که در این مدت در مجموع ۴۲ فقره مجوز برای گواهی اکتشاف صادر شده که نسبت به مهرماه سال جاری رشدی بیش از ۲۷درصد را تجربه کرده است. رشد بیش از ۲۷ درصدی صدور گواهی اکتشاف در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که گواهی کشف صادره در هشت ماه منتهی به آبان امسال افت ۶درصدی را تجربه کرده است. این آمار همچنین حکایت از آن دارد که در آبان ماه سال جاری صدور پروانه بهره‌برداری معدنی نیز برابر با ۶۳ فقره بوده که در مقایسه با مهرماه سال جاری این بخش نیز افت ۶/ ۱درصدی را تجربه کرده است. آمارهای اعلام شده همچنین حکایت از آن دارد که در هشت ماه منتهی به آبان سال جاری صدور پروانه بهره‌برداری معدنی نیز برابر با ۵۲۷ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این بخش رشد ۶/ ۵ درصدی را تجربه کرده است.

صدرنشینان دریافت جواز

آمار اعلام شده بیانگر آن است که از ۱۰ هزار و ۶۵۱ فقره جواز تاسیس صادره در هشت ماه منتهی به آبان سال ۹۵ بیشترین تعداد جوازهای صادره صنعتی مربوط به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۱۷۴۹ فقره بوده که سهم ۴/ ۱۶درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در مدت زمان مورد بررسی بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی با بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری اختصاص داشته که ۵/ ۲۵ درصد از کل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در کشور را شامل می‌شود. از سوی دیگر، گروه‌های کک و فرآورده‌های حاصل از نفت و ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز حدود ۴۵ درصد از سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است.

تغییر ذائقه سرمایه‌گذاری در صنعت