خبرگزاری مهر: وزارت نیرو با اشاره به بارش حدود ۸۴ میلیارد مترمکعب آب از ابتدای مهرماه تاکنون اعلام کرد: حجم بارش‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال به کمتر از نصف کاهش یافته است. وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت بارش‌های کشور در سال جدید آبی اعلام کرد: ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه امسال تا شنبه ۱۰ دی ماه، به ۵۱ میلی‌متر رسید.این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت با ۷۱ میلی‌متر، ۲۸ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته با ۱۰۴ میلی‌متر، ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۴۳ میلی‌متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۷ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله یک درصد کاهش داشته است. کمترین میزان بارش هم در حوضه‌های ۶گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلی‌متر بارش ثبت شده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۹۶ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، ۹۵ درصد کاهش داشته است.