خبرگزاری مهر: وزیر نیرو از تلاش برای بهبود وضعیت شبکه‌های آب‌رسانی و کاهش هدررفت آب در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: متوسط هدر رفت آب از شبکه‌های آبرسانی در کشور ۲۴ درصد است. حمید چیت‌چیان اظهار کرد: هدررفت در نقاط مختلف کشور متفاوت است و اصلاح آن در دستور کار شرکت مهندسی آب و فاضلاب است. وزیر نیرو با تاکید بر لزوم تامین اعتبارات مورد نیاز برای کاهش هدررفت آب اظهار کرد: اجرای طرح‌های جلوگیری از هدر رفت آب و بازسازی شبکه‌ها را می‌توان با تصویب شورای شهرها از مکانیزم تبصره ۳ قانون بودجه دریافت کرد. وی با اشاره به هزینه ۶هزار تومانی برای تولید هر مترمکعب آب در تاسیسات آب شیرین‌کن، اضافه کرد: قیمت فروش هر مترمکعب آب در روستاها کمتر از ۳۰۰ تومان و در شهرها ۴۶۰ تومان است. چیت‌چیان تصریح کرد: درآمدها و هزینه‌ها در این بخش با هم تناسبی ندارد و درآمد فروش آب مصرفی جوابگوی تامین اعتبارات برای اجرای طرح‌ها نیست.