دنیای اقتصاد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به تامین مالی صنایع کوچک، تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و بانک ملی ایران به امضا رسید. محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک درخصوص کارکردهای این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه برای پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی پست بانک به صنایع کوچک با استفاده از ضمانت نامه‌های اعتباری صندوق منعقد شد. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع را ازجمله فعالیت‌های صندوق دانست و سایر فعالیت‌های صندوق را شامل صدور انواع ضمانت نامه پیش پرداخت، حسن انجام کار، شرکت در مناقصه و مزایده و ضمانت نامه خرید مواد اولیه عنوان کرد. وی بیان کرد: صدور ضمانت‌نامه برای متقاضیان منوط به انجام بررسی‌های کارشناسی و اعتبارسنجی مبتنی بر اولویت‌های تصویب شده صندوق، با اخذ وثایق لازم و دریافت کارمزد است. وی ضمن اشاره به میزان پوشش کسری وثایق در مناطق کمتر توسعه یافته، افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به واحدهای صنعتی را ضمانت می‌کند.