شاتا: مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چشم‌انداز برنامه توسعه کشور گفت: «تحریک تقاضا»، «راه‌اندازی کمپین حمایت از تولید داخل» و «مبارزه با پدیده قاچاق کالا» ضروری است. منوچهر طاهایی یکی از مشکلات رسیدن به سند چشم‌انداز برنامه توسعه را پدیده قاچاق کالا ذکر کرد و با مقایسه آمار صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ گفت: تا پایان سال ۹۵ باید ۱۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی اضافه شود. اما در چهار ماه اول سال میزان ۲۱ درصد محقق شد؛ یعنی در مدت مذکور، ۳/ ۱۶ میلیارد دلار صادرات و ۹/ ۱۲ میلیارد دلار واردات انجام شده است. وی همچنین در مورد تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: تاکنون ۴۰ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۶۰۰ واحد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و ۱۷ هزار واحد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است که ۱۳ هزار واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند.