ایسنا: معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اظهارنظر اخیر آمریکایی‌ها مبنی بر بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، گفت: شرایط موجود حاکی از نشان دادن چراغ سبز آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به منظور عضویت ایران در WTO است. محمدرضا مودودی با اشاره به فرصت‌هایی که عضویت در سازمان تجارت جهانی در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌دهد، بیان کرد: در وهله نخست محدودیت‌های تجاری برداشته می‌شود و می‌توانیم با کشورهایی که بازار هدف ما هستند به سهولت تبادلات اقتصادی و تجاری داشته باشیم. از سوی دیگر تعرفه‌های تجاری نیز برای ایرانی‌ها معادل تعرفه‌های سایر کشورهای عضو WTO خواهد شد. از این رو می‌توان کالاهای مزیت‌دار خود را وارد بازارهای جهانی کرد و هزینه‌های سربار خود را کاهش داد. وی همچنین با اشاره به چراغ سبز آمریکا نسبت به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: دولت فعلی آمریکا موضع خود را نسبت به ایران تعیین کرده و نمی‌خواهد مثل گذشته نسبت به ورود ایران مقاومت کند. البته مشخص نیست که دولت بعدی در آمریکا چه موضعی داشته باشد و تا چه حد به‌صورت منطقی نسبت به این مساله نگاه کند.