گروه صنعت و معدن: به دنبال انتشار خبری با عنوان «جدول کاری کارگروه تسهیل تولید» در صفحه صنعت و معدن در تاریخ ۱۹ خرداد ماه به نقل از «ایسنا» روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی توضیحی را به روزنامه ارسال کرده‌ است که به این شرح است: «براساس سخنان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در جلسه ستاد تسهیل امور و رفع موانع تولید استان خراسان جنوبی، تعداد واحدهای فعال و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ۳۷ هزار و ۱۴۸ فقره بوده که تعداد ۷ هزار و ۷۸ فقره آن غیرفعال است که به اشتباه واحدهای غیرفعال ۱۴ هزار و ۱۵۶ فقره اعلام شده است.»