ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای صنعتی کشور را بیش از ۳۷ هزار واحد عنوان و اعلام کرد که از این تعداد بیش از ۱۴ هزار واحد غیرفعال هستند. علی یزدانی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کل کشور تشکیل شده است، گفت: هدف از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در قالب اقتصاد مقاومتی حل مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی تعطیل و زیرظرفیت است که با تصویب این کارگروه به بانک‌ها معرفی می‌شوند.وی ادامه داد: از دیگر اهداف این کارگروه رونق بخشیدن صنایع کوچک و متوسط، ارائه فرآیند پیشنهادی برای شناسایی واحدها و طرح‌های مشمول حمایت، ارائه مشوق‌های پیش‌بینی شده برای طرح‌آفرینان، سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع و معرفی صندوق‌های تحت پوشش وزارتخانه برای واحدهای صنعتی دچار مشکل است.