گروه صنعت و معدن: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران شناسایی و دسته‌بندی طرح‌های صنعتی کوچک و متوسط را به منظور اعطای تسهیلات و خدمات حمایتی در دستور کار قرار داد. «اخذ اطلاعات طرح‌های صنعتی کوچک و متوسط حائز شرایط مستقر در این شهرک‌ها، تشکیل تیم کارشناسی به منظور بررسی و پایش اطلاعات واحدها و طرح‌های صنعتی، بررسی فرم‌های تکمیل شده و دسته‌بندی مشکلات فراروی واحدهای صنعتی کوچک، ثبت اطلاعات در سامانه، ‌بررسی نهایی و تهیه فهرست طرح‌های مشمول اخذ تسهیلات» ۶ مرحله‌ای است که این سازمان در راستای شناسایی طرح‌های صنعتی کوچک و متوسط برای اعطای تسهیلات و خدمات حمایتی مد نظر قرار داده است. تامین مالی را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی شهرک‌های صنعتی دانست؛ چالشی که در بیست‌و‌‌سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از سوی اعضای این کمیسیون بر آن تاکید شد، به‌طوری که محمدرضا مس‌فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این نشست با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل واحدهای صنعتی تامین مالی بوده است، گفت: برای رفع این تنگنا، از ابتدای سال بحث اختصاص ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط مطرح شد و در حال حاضر نیز درخصوص نحوه تخصیص آن با فرمانداران تمام شهرستان‌ها مذاکراتی صورت گرفته است و چنانچه واحدهای صنعتی کمتر از سطح ظرفیت مشغول فعالیت باشند می‌توانند این وام را دریافت کنند.

چهار شرط برای اعطای تسهیلات

علاوه بر شناسایی طرح‌های صنعتی کوچک و متوسط، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای اعطای تسهیلات و خدمات حمایتی به این طرح‌ها چهار شرط را نیز برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته است تا به این طریق از هدررفت منابع مالی پیش‌بینی شده جلوگیری کند. در شرایط پیشنهاد شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این نکته مد نظرقرار گرفته است که اعطای تسهیلات به این پروژه‌ها بدون توجه به بدهی‌های معوق قبلی صورت پذیرد که البته این امر منافاتی با تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی توسط نظام بانکی نخواهد داشت. علاوه بر نادیده‌گرفتن بدهی معوق این سازمان پیشنهاد داده تا پرداخت تسهیلات بدون در نظر گرفتن چک‌های برگشتی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها صورت گیرد. دو پیش‌شرط در حالی از سوی این سازمان در نظر گرفته شده است که چندی پیش بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، این بنگاه‌ها را از دو شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات مستثنی کرده بود.

مستثنی کردن این بنگاه‌ها در شرایطی صورت گرفته که در دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط این نکته مدنظر قرار گرفته است که بنگاه‌های دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی، همزمان با اعطای تسهیلات جدید، واحد تولیدی باید برنامه زمانبندی خود را جهت تعیین تکلیف بدهی‌ها و رفع سوء اثر چک برگشتی ارائه کنند. از سوی دیگر موسسه اعتباری نیز می‌تواند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه کوچک و متوسط، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد اقدام کند. علاوه بر دو پیش‌شرط مذکور سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مذکور را ۲ سال و سرمایه ثابت و در گردش طرح‌های موضوع این مصوبه را ۳ سال تعیین کرده است. از سوی دیگر به منظور اعطای تسهیلات کمیته‌های سه نفره استانی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی (به‌طور مستقیم یا توسط یکی از بانک‌های عامل) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل شده تا درخواست‌های صنایع و طرح‌های مذکور را اجمالا بررسی و نسبت به تعیین میزان تسهیلات، نوع وثیقه و معرفی به بانک عامل اقدام لازم را انجام دهند.

خدمات حمایتی

علاوه بر اعطای تسهیلات که در سال جاری در راستای خروج بخش تولید از رکود و بازگرداندن رونق به این بخش در دستور کار قرار گرفته است سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خدمات حمایتی نیز برای طرح کوچک و متوسط در نظر گرفته است که تخصیص آنها می‌تواند به بازگرداندن هرچه سریع‌تر رونق به این بخش کمک کند. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی این سازمان و در راستای حمایت از طرح‌های صنعتی کوچک و متوسط اعطای تخفیف‌ها و مشوق‌هایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای سال جاری در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به امکان اعطای ۱۰ درصد تخفیف برای عرصه‌های بزرگ و ناهموار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد. امکان اعطای تخفیف به میزان ۲۵ درصد در صورت پرداخت کل مبلغ قرار داد حق بهره برداری از دیگر مشوق‌های پیش‌بینی شده برای طرح‌های کوچک و متوسط است. علاوه بر موارد مذکور امکان اعطای تخفیف برای متقاضیانی که پیش از موعد مقرر واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری می‌رسانند نیز از سوی این سازمان مدنظر قرار گرفته است. امکان اعطای تخفیف به واحدهای صنعتی نیمه‌ساخته به منظور بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و افزایش اشتغال‌زایی از دیگر خدمات حمایتی است که از سوی سازمان برای طرح‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.

در گزارش منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین درخصوص نحوه واگذاری و اعطای تخفیف‌ها و مشوق‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای سال جاری دو امکان نیز در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به امکان واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی) ساخته شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری (IT) به‌صورت ۳۰ درصد نقد و الباقی طی اقساط ۳۰ ماهه و امکان کاهش بخش نقدی قرارداد به ۱۰ درصد و افزایش اقساط به ۴۸ ماه با توجه به قدرالسهم ایثارگران، نخبگان، دانش‌بنیان، مخترعان و سرمایه‌گذاران خارجی در قرارداد یا ۱۰‌درصد بخشودگی از کل مبلغ قرارداد اشاره کرد. علاوه بر مشوق‌های پیش‌بینی شده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مشوق‌هایی را برای طرح‌های بدون تقاضا در نظر گرفته است که در این خصوص می‌توان به «اعطای مشوق‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون تقاضا، اعطای تخفیف به میزان ۵۰ درصد در قیمت حق بهره‌برداری، عدم افزایش قیمت حق بهره‌برداری، امکان اعطای کاهش بخش نقدی قرارداد به میزان ۵ درصد مبلغ قرارداد، امکان اعطای ۶ ماه تنفس پرداخت اقساط، امکان افزایش اقساط به میزان ۴۸ماه و امکان واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی) ساخته شده به‌صورت ۱۵ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۳۶ ماهه» اشاره کرد.