اولین نشست کارگروه با موضوع معدن و بررسی احکام این حوزه برگزار شده بود و با برگزاری دو نشست دیگر مصوبات کارگروه مربوط در احکام بودجه ۹۷ وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت جمع‌بندی خواهد شد. در این نشست طی حکمی از سوی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت سید ضیاء‌الدین شجاعی برهان به‌عنوان رئیس ستاد بودجه سال ۱۳۹۷ منصوب شد. شریعتمداری در این احکام با تاکید بر رویکرد بهبود وضعیت رفاهی کارکنان، ‌تامین منابع مالی برای حداکثر فعالیت معدنی، حل مشکل تامین جوایز صادراتی و حمایت از شرکت‌های صادرات‌گرا با هدف حضور رقابتی در بازارهای بین‌المللی، حل مشکل تامین منابع برای پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطایی در فعالیت‌های مناطق خاص با هدف نوسازی صنایع و معادن کشور، خواستار تهیه احکام و ردیف‌های بودجه سال ۱۳۹۷ شده است.