ستار محمودی، سرپرست وزارت‌نیرو اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال‌حاضر در حدود ۷۷ هزار مگاوات است که این ظرفیت تا پیش از آغاز پیک تابستان سال آینده به بیش از ۸۰ هزار مگاوات خواهد رسید.

وی افزود: اینکه طی سال‌های اخیر به‌مقداری که نیاز بود، افزایش ظرفیت در بخش تولید برق نداشتیم، به‌دلیل کمبود جذب سرمایه‌ها در این بخش بود که در این‌خصوص تلاش‌های موثری انجام شده و در ادامه نیز در تلاشیم با بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق از هر نوع، به افزایش ظرفیت تولید برق اقدام کنیم.

سرپرست وزارت نیرو تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در تلاش هستیم تا در هر سال از برنامه ششم توسعه شاهد بهره‌برداری از ۴ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق باشیم.