حسین‌زاده در بخشی از این نامه گفته است: قیمت مواداولیه مصرفی مانند مرغ، آرد گندم، روغن نباتی و تخم‌مرغ از ابتدای اردیبهشت  سال ۱۴۰۱ و همچنین افزایش هزینه‌های دستمزد منطبق با قوانین کار از ابتدای سال ۱۴۰۱، موجب افزایش قیمت تمام شده تولید فرآورده‌های گوشتی شده است. قیمت مواد اولیه مصرفی بیش از ۸۰ درصد قیمت تمام شده فرآورده‌های گوشتی را تشکیل می‌دهد. همچنین در ادامه این نامه آمده است: آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده جهت ارائه به آن سازمان محترم، صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ است و هنوز گزارش حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت‌های عضو تهیه نشده است. چنانچه صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت‌های عضو آماده بود نیز به منظور نشان دادن افزایش قیمت‌هایی که از سال ۱۴۰۱  اعمال شده، قابل انطباق نبود. در بخش دیگر نامه اشاره شده است با توجه به شرایط رقابتی موجود در بازار فرآورده‌های گوشتی و فساد‌پذیری تولیدات و محدود بودن تاریخ مصرف محصولات، امکان گرانفروشی برای تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی به هیچ وجه وجود ندارد.