تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۱/ ۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۰ درصد)، ۲۵ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم «مرغ گوشتی» (۴/ ۰ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم «کود» (۸/ ۲۰ درصد) است.

  تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٩ به 7/ 96 درصد افزایش یافت که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (6/ 70 درصد)، 1/ 26 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨معادل 7/ 96 درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «مرغ حذفی» (0/ 81 درصد) و بیشترین آن مربوط به «جوجه یکروزه» (3/ 124 درصد) است.

  تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 1/ 58 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (6/ 30)، 5/ 27 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم «مرغ حذفی» (8/ 32 درصد) و بیشترین آن مربوط به «تخم‌مرغ خوراکی» (6/ 87 درصد) است.

  شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٩ نشان می‌دهد که شاخص کل بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با 1/ 23 درصد و کمترین میزان مربوط به استان خراسان‌جنوبی با 6/ 12 درصد کاهش است. مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد کل استان‌ها با افزایش روبه‌رو بوده‌اند؛ به‌طوری‌که بیشترین میزان افزایش مربوط به استان مازندران با 6/ 128 درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان سیستان‌و بلوچستان با 0/ 44 درصد افزایش است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند