قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

۱- قدرالسهم کارخانه‌های چای بابت بهای برگ سبز چای معادل ۷۵درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌شود. معادل ۵ درصد بهای برگ سبز چای از محل ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور اختصاص می‌یابد.

۲- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت کند.

۳- صادرات چای و فرآورده‌های آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه آزاد است.

تبصره: با توجه به عدم‌تخصیص ارز دولتی به چای وارداتی، اخذ مجوز از پژوهشکده چای مبنی بر تشخیص ایرانی بودن چای برای صادرات الزامی نیست.

۴- سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق در فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه‌ای پرداخت دولت، اقدامات موردنیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری‌های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت‌های صندوق توسعه چای کشور به عمل آورد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند