از سوی دیگر، جذاب بودن این گروه برای سرمایه‌گذاران موجب شده از میان ۱۲۱ پروانه مهم صادره برای راه‌اندازی طرح‌‌های صنعتی به تفکیک نوع بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌‌ای) در مدت زمان مورد بررسی، ۱۷ طرح به این گروه اختصاص یابد‌ که از میان ۱۷ طرح مذکور ۵ طرح به طرح‌های ایجادی و ۱۲ طرح به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص داشته است. طرح‌‌های مهم راه‌اندازی شده در این گروه در دوره زمانی مورد بررسی به استان‌های «تهران، آذربایجان ‌شرقی، قزوین، البرز، جنوب کرمان، گلستان، اصفهان، خراسان رضوی و مازندران» اختصاص داشته است و این استان‌ها توانستند، بیشترین سرمایه‌گذاری در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» را به خود اختصاص دهند.

  جوازهای تاسیس صادره

بررسی روند مجوزدهی در سال ۹۸ نشان‌دهنده آن است که در این سال در مجموع ۲۸هزار و ۳۰۳ فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده است که در مقایسه با صدور ۲۴هزار و ۴۸۴ فقره جواز تاسیس صادره در سال ۹۷، شاهد رشد بیش از ۱۵ درصدی صدور جواز تاسیس در کشور بوده‌ایم. از سوی دیگر براساس داده‌های اعلام شده مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در مقایسه با سال ۹۷ نیز رشد بیش از ۲۷ درصدی داشته است که این امر را می‌توان به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید یاد کرد. با توجه به آمار اعلام شده برای جوازهای تاسیس صادره، اشتغال بیش از ۶۴۳ هزار نفری پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۹۷ رشد بیش از ۱۶ درصدی داشته است.

با توجه به داده‌های اعلام شده سال گذشته از میان جوازهای تاسیس صادره سهم گروه صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها برابر با ۳ هزار و ۲۷۵ طرح بوده که نسبت به سال ۹۷ افت بیش از ۳ درصدی داشته است. با این حال بیشترین جواز تاسیس صادره برای این گروه صادر شده که این امر نشان‌دهنده آن است که این گروه همچنان در میان صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار دارد. با توجه به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۱۱ درصدی داشته است، اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره نیز ۷۹ هزار و ۷۷۸ نفر شغل در کشور بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشدی ۹/ ۰ درصدی را ثبت کرده است.

  پروانه‌های بهره‌برداری صادره

از سوی دیگر داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که روند تکمیل طرح‌ها نیز در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ رشد بیش از ۴ درصدی داشته است. با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال ۹۸ در مجموع ۶ هزار و ۵۷۲ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که در مقایسه با ۶ هزار و ۲۷۷ فقره جواز صادره در سال ۹۷ شاهد رشد بیش از ۴ درصدی در این بخش بوده‌ایم. سرمایه صرف شده برای پروانه‌های بهره‌برداری نیز رشد بیش از ۵ درصدی داشته است؛ سال گذشته بیش از ۶۷۵ هزار میلیارد ریال سرمایه برای پروانه‌های بهره‌برداری صرف شده که این رقم در سال ۹۷، بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

با توجه به داده‌های اعلام شده روند ایجاد اشتغال به‌واسطه طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، رشد ۲/ ۰ درصدی داشته است. براساس داده‌های اعلام شده، مجموع اشتغال ایجاد شده برای طرح‌های به بهره‌برداری رسیده برابر با ۱۰۸ هزار و ۱۵۹ نفر در سال ۹۸ بوده است.

  جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی

از سوی دیگر براساس داده‌های اعلام شده سالنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۹۸ با ثبت ۸۲ طرح به ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بسته شد. مقایسه روند جذب سرمایه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حکایت از آن دارد که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افت حدود ۶/  ۱۴ درصدی مواجه شده است. کارنامه مجوز جذب پول خارجی سال ۹۷ نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای ۸۳ طرح از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی تایید شده است؛ در‌حالی‌که کارنامه جذب پول سال ۹۸ با رقم ۸۵۴ میلیون دلار بایگانی شد. البته به لحاظ تعداد، وضعیت طرح‌های خارجی مصوب شده در سال ۹۷ کمی بهتر از پروژه‌های سرمایه‌گذاری سال ۹۸ است. طبق بررسی‌ها، پرونده جذب سرمایه‌گذاری خارجی سال ۹۷ با ۸۳ طرح و پرونده جذب پول خارجی سال ۹۸ با ۸۲ طرح مصوب بسته شده است. نکته قابل توجه دیگر در کارنامه سرمایه‌گذاری خارجی به این نکته بازمی‌گردد که گروه صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها در میان رشته‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی قرار داشته است. براساس داده‌های اعلام شده «محصولات غذایی» سال گذشته عنوان دومین رشته پرطرفدار را در میان سرمایه‌گذاران به خود اختصاص می‌دهد، به‌طوری که در سال گذشته برای سرمایه‌گذاری در گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» می‌توان به «تولید انواع محصولات لبنی و فرآوری آنها»، «تولید خمیر مایه»، «تولید انواع پودر نوشیدنی فوری»، «تولید خوراک آماده دام، طیور و آبزیان»، «تولید انواع کیک مغزدار، انواع نان حجیم و نیمه حجیم» و «انواع شکلات و کرم شکلاتی» مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد تا به این طریق زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای این گروه فراهم شود. گروه‌های صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۹۸ هم در پنج حوزه جانمایی شده‌اند. طبق بررسی‌ها، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی در بخش‌های «محصولات از توتون و تنباکو»، «محصولات غذایی و آشامیدنی»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» صورت گرفته است.

  طرح‌های مهم صنعتی

 آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان می‌دهد که این گروه در میان طرح‌های مهم صنعتی به بهره‌برداری رسیده نیز از جایگاه خوبی برخوردار است. جذاب بودن این گروه برای سرمایه‌گذاران موجب شده از میان ۱۲۱ پروانه مهم صادره برای راه‌اندازی طرح‌‌های صنعتی به تفکیک نوع بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌‌ای) در مدت زمان مورد بررسی، ۱۷ طرح به این گروه اختصاص یابد‌ که از میان ۱۷ طرح مذکور پنج طرح به طرح‌های ایجادی (ایجادی شامل پروانه‌های صادره برای راه‌اندازی واحد‌های جدید صنعتی می‌شود) و ۱۲ طرح به طرح‌های توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌‌ای شامل پروانه‌‌های صادره برای توسعه واحد‌های فعال می‌شود) اختصاص داشته است. طرح‌‌های مهم راه‌اندازی شده در این گروه در دوره زمانی مورد بررسی به استان‌های «تهران، قزوین، البرز، گلستان، اصفهان، اردبیل و مازندران» اختصاص داشته است و این استان‌ها توانستند، بیشترین سرمایه‌گذاری در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» را به خود اختصاص دهند. براساس داده‌های اعلام شده سهم استان تهران از میان طرح‌های مهم به بهره‌برداری رسیده برابر با چهار طرح است که به‌واسطه این طرح‌ها زمینه اشتغال برای ۵۵۶ نفر در این استان فراهم خواهد شد. از سوی دیگر در استان آذربایجان شرقی نیز در مجموع سه طرح در مدت زمان مورد بررسی در گروه صنایع غذایی در کشور به بهره‌برداری رسیده که به‌واسطه این طرح‌ها ۳۳ اشتغال جدید در این استان به وجود خواهد آمد. برای استان قزوین در مدت زمان مورد بررسی سه طرح در حوزه صنایع غذایی به بهره‌برداری رسیده که به‌واسطه این طرح‌ها زمینه اشتغال برای ۱۷۶ نفر شغل در کشور ایجاد خواهد شد. اشتغال ایجاد شده به‌واسطه طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در استان گلستان نیز زمینه ایجاد ۳۷۸ نفر شغل در صنایع غذایی در این استان به وجود خواهد آمد. سهم اردبیل نیز از اشتغال ایجاد شده در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۱۵۰ نفر است و برای استان مازندران نیز به‌واسطه طرح‌های به بهره‌برداری رسیده ۱۵۵ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند