با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بیشترین طرح‌‌های مهم راه‌اندازی شده در این گروه در دوره زمانی مورد بررسی به استان‌های تهران، آذربایجان‌‌شرقی و قزوین اختصاص داشته است و این استان‌ها توانستند بیشترین سرمایه‌گذاری در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» را به خود اختصاص دهند. با توجه به داده‌های اعلام شده سهم استان‌ تهران از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در مدت زمان مورد بررسی برابر با چهار طرح و سهم آذربایجان شرقی و قزوین از طرح‌های مهم به بهره‌برداری رسیده در صنایع غذایی و آَشامیدنی هرکدام ۳ طرح بوده است و استان‌های اصفهان، اردبیل و البرز نیز هرکدام یک طرح مهم در گروه صنایع غذایی و آشامیدنی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴هزار و ۵۸۷ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» با اخذ ۶۴۲ فقره پروانه بهره‌برداری در دو بخش ایجادی و توسعه‌ای توانسته بیشترین سهم را در میان گروه‌های صنعتی به لحاظ تعداد به خود اختصاص دهد. داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان‌ دهنده آن است که در سه فصل سال‌جاری بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده نیز به این گروه اختصاص داشته است. سرمایه‌گذاری محقق شده برای این گروه در مدت زمان مورد بررسی بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۳۰۴ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، بیشترین سرمایه محقق شده نیز به این گروه اختصاص یافته است و در این خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که تنها «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در این دوره ۷/ ۲۱ درصد از سرمایه‌‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، داده‌‌های اعلام شده بیانگر آن است که متوسط سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی در این گروه برابر ۱/ ۱۳۷ میلیارد ریال است. داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که با پروانه‌های بهره‌برداری صادره بیشترین اشتغال ایجاد شده نیز به این گروه اختصاص یافته و با توجه به آمار اعلام شده زمینه اشتغال برای ۱۱هزار و ۲۸۷ نفر با طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در گروه صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها ایجاد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۶ درصدی داشته است. داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی شامل پروانه‌های صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) در صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها برابر با ۲۴۲ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۱۸درصدی داشته است؛ سرمایه محقق شده برای طرح‌های ایجادی بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که رشدی بیش از ۲۸درصدی داشته است، اما اشتغال ایجاد شده به‌واسطه طرح‌های ایجادی برابر با چهار هزار و ۳۳۸ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۷ درصدی داشته است.  از سوی دیگر، با توجه به داده‌های اعلام شده مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای شامل پروانه‌های صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) در صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها برابر ۴۰۰ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۹درصدی داشته است؛ سرمایه محقق شده برای طرح‌های توسعه‌ای بیش از ۷۱هزار میلیارد ریال بوده است، اما اشتغال ایجاد شده به‌واسطه طرح‌های توسعه‌ای برابر ۶ هزار و ۹۴۹ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۷ درصدی داشته است.

 طرح‌های مهم صنعتی

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۷۱طرح به تفکیک نوع صنعتی و معدنی بودن به بهره‌برداری رسیده است که از میان طرح‌‌های مذکور سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» ۱۳ طرح بوده است که با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت سهم این بخش در میان طرح‌های به بهره‌برداری رسیده قابل توجه بوده است. با این شرایط می‌توان گفت این گروه در این بخش نیز پیشتاز بوده و توانسته سهم قابل‌توجهی از طرح‌های مهم به بهره‌برداری رسیده را به خود اختصاص دهد. استان تهران با چهار طرح و استان‌های آذربایجان ‌شرقی به همراه قزوین هر کدام با سه طرح بیشترین سهم از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار اعلام‌ شده چهار طرح مهم راه‌اندازی شده در استان تهران زمینه ایجاد اشتغال برای ۵۶۰ نفر را در کشور فراهم کرده و برای این طرح‌‌ها سرمایه‌ای بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال صرف شده است. اما قزوین نیز از میان طرح‌‌های مهم راه‌اندازی‌ شده سه طرح را به خود اختصاص داده که به‌واسطه آنها زمینه ایجاد اشتغال برای ۱۷۶ نفر فراهم شده است. به‌‌واسطه راه‌اندازی طرح‌‌‌های مهم در «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در استان آذربایجان شرقی نیز برای سه طرح ۳۴نفر شغل ایجاد شده و برای راه‌اندازی این طرح سرمایه‌ای بالغ بر۵ هزار میلیارد ریال صرف شده است. سهم استان اصفهان نیز در طرح‌های راه‌اندازی شده در مدت زمان مورد بررسی یک طرح بوده که زمینه ایجاد ۱۲۲ نفر شغل را در این استان به‌وجود آورده است، سرمایه صرف شده برای این استان نیز بیش از هزار و ۴۰۰میلیارد ریال بوده است. استان اردبیل نیز با یک طرح به بهره‌برداری رسیده در مدت زمان مورد بررسی زمینه ۱۵۰ نفر شغل را ایجاد کرده است، سرمایه صرف شده در این استان بیش از هزار میلیارد ریال بوده است. در میان استان‌های موفق در ایجاد طرح‌های تولیدی استان البرز نیز با راه‌اندازی یک واحد تولیدی زمینه ایجاد ۲۳ نفر شغل را در این استان به‌وجود آورد، سرمایه صرف شده برای این طرح بیش از هزار و ۵۰۰میلیارد ریال بوده است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند