در آینده‌ای نزدیک خیابان ۳۵ متری سیمون بولیوار که در منتها الیه شمال غرب محله پونک قرار دارد، به بزرگراه یادگار امام(ره) متصل می‌شود. نیکزاد، مدیر گروه پل و بزرگراه‌های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران با بیان این مطلب و با تاکید بر ضرورت پویایی و انعطاف پذیری طراحی معابر شهری اظهار کرد: مطالعات و طراحی‌های انجام شده در این زمینه نباید نسبت به تغییرات مستمر جمعیتی، ترافیکی و حتی اوضاع و احوال اجتماعی بی تفاوت باشد، بلکه بر این اساس، طرح‌های شهری باید مدام مورد بازنگری قرار گیرد. او با بیان اینکه احداث ادامه خیابان سیمون بولیوار و اتصال آن به بزرگراه یادگار امام(ره) ایده جدیدی نیست، افزود: آنچه به تازگی رخ داده است، احساس نیاز به ایجاد این معبر ترافیکی است که در نتیجه، اجرای طرح در کمیسیون تصویب طرح‌های حوزه معاونت فنی و عمرانی اولویت یافته است.