محسن محمدی، در بازدید از شرکت کشت و دام شرکت گلدشت نمونه اصفهان، ضمن ارزیابی آخرین وضعیت شرکت، به بررسی روند واحدهای توسعه‌‌ای واقع در شهرستان‌‌های دلفان، درگزین و شیروان پرداخت. وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد کلی مجموعه، بر نظارت جدی و کیفیت و سرعت بخشی به پیشرفت واحدهای توسعه‌‌ای و خصوصا موضوع آموزش و ارتقای نیروهای انسانی شاغل در آنها تاکید کرد.

در این بازدید مدیر‌‌عامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان و معاونین و مدیران مربوطه نیز گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته و روند اجرایی پروژه‌‌ها ارائه کردند. علیرضا آقاطهرانی مدیرعامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان از تکمیل اجرای مخزن آب و همچنین بهره‌‌برداری از فاز نخست کارخانه خوراک‌‌سازی درگزین خبر داد و گفت: این مهم منجر به صرفه‌‌جویی بسیار بالا در هزینه‌‌ها شده است.

وی افزود: به منظور رعایت حداکثری الزامات محیط‌زیستی، پکیج تصفیه‌‌خانه واحدهای دلفان و درگزین نیز خریداری و در حال نصب است. لازم به ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین تنها هلدینگ در سطح کشور است که دارای پروژه‌‌های توسعه‌‌ای و ایجادی است.