به گزارش مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن، عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نشان می‌دهد صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن و صندوق اعتماد تمدن در مقایسه با دیگر صندوق‌های مختلط از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار هستند، این درحالی است که بازار سهام طی خردادماه مانند ماه قبل روند منفی را پشت سر گذاشت و موجب افزایش رکود معاملاتی و تشدید خروج سرمایه حقیقی از بازار شد. بازار سهام طی خرداد ماه بیش از ۳درصد عملکرد منفی را برای سرمایه‌گذاران به ثبت رساند.