مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: افزایش منابع و تلاش برای اصلاح ساختارهای مالی، موجب افزایش ۴۸۶ درصدی سودآوری بانک در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شد و این روند عمدتا به دلیل تمرکز تیم مدیریتی بانک در نیمه دوم سال گذشته بوده است. وی با اعلام اینکه سهم بازار بانک در این سال به ۹‌درصد افزایش یافت، افزود: بهای تمام‌‌‌شده پول در بانک صادرات ایران نیز ۳۵‌درصد کاهش یافته است. سیفی به بیان شرایط متفاوت بانکداری در دنیای امروز پرداخت و گفت: باید بپذیریم که مدل بانکداری در دنیا عوض شده و امروزه تقریبا بانکداری سنتی در شبکه بانکداری مدرن وجود ندارد. وی با مقایسه شرایط و روند دستیابی به منابع در ۶ماه دوم سال گذشته تاکنون و پشت سر گذاشتن برخی رقبای سنتی، تاکید کرد: امروز رقبای اصلی بانک صادرات ایران، نئوبانک‌ها و فین‌‌‌تک‌‌‌ها هستند و بر این اساس برنامه‌‌‌های بانک برای تقویت زیرساخت‌‌‌های فنی لازم از جمله خرید mainframe و تقویت ظرفیت تراکنش‌‌‌های پولی با جدیت و اولویت در دستور کار بوده و موفقیت‌‌‌های قابل‌توجهی نیز در این زمینه به دست آمده است. مدیرعامل همچنین با تشریح اقدامات انجام شده برای اصلاح زیرساخت‌‌‌های مالی بانک، روند پشت سرگذاشتن مراحل دشوار افزایش سرمایه نقدی بانک پس از ۲۳ سال را تشریح کرد و از تداوم این برنامه‌‌‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها و بهبود کفایت سرمایه بانک خبر داد.