تقدیر از کارکنان گهرزمین

 ابوذر سروش، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، ضمن توجه به تقویت نیروی انسانی و توجه به توسعه و آموزش گفت؛ شرکت‌های منطقه گل‌گهر مسیر دانش‌بنیان شدن را با قدرت ادامه دهند.

همچنین، سید‌مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در جلسه شورای مدیران منطقه  ضمن تاکید بر بهره‌وری و تفکر تولید در شرکت‌های منطقه گل‌گهر؛ کارکنان و مدیران شرکت‌های منطقه را سرمایه‌های این شرکت دانست. ضمنا از پروژه‌های شرکت گهرزمین قبل از جلسه مذکور بازدید به عمل آمد و سهامداران در جریان آخرین موفقیت‌ها و دستاوردهای این شرکت قرار گرفتند.