این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: شاهد سوءاستفاده‌‌‌هایی در رابطه با وام‌های خرد فوری، تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و‌‌‌... با همین واسطه‌‌‌گری‌‌‌ها هستیم و در جلسات برگزار شده بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته است. او می‌‌‌گوید: در کل مردم نباید به این تبلیغات توجه داشته باشند چرا که ممکن است با چالش روبه‌‌‌رو شوند. به طور مثال کسی که ازدواج کرده به واسطه همین واسطه‌گران امتیاز تسهیلات خود را به دیگری می‌دهد، اما باید توجه کند که در نهایت خودش متعهد آن بدهی می‌شود. این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: بهترین مسیر برای دریافت تسهیلات مراجعه بدون واسطه به بانک‌هاست؛ همچنین سامانه‌‌‌ها و مسیر‌‌‌هایی هم وجود دارد که مردم می‌توانند تخلفات بانک‌ها در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله تسهیلات‌دهی را گزارش دهند و حتما به این گزارش‌ها رسیدگی می‌شود.