حداقل مبلغ سپرده‌‌‌گذاری در این طرح،  یک میلیارد ریال است و حداقل تسهیلات ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تسهیلات ۳۰ میلیارد ریال در هر دوره تعیین و دامنه بازپرداخت این تسهیلات بین ۲ تا ۶ ماه به صورت یکجا در سررسید اعلام شده است. صاحبان مشاغل و کسب‌وکار با افتتاح حساب یک میلیارد ریالی در شعب بانک صادرات ایران در قالب این طرح و در پایان ماه سوم،  می‌توانند تسهیلات سه ماهه به میزان ۲۵۰‌درصد معدل موجودی خود دریافت کنند. در صورت حفظ موجودی در ماه ششم ضمن تسویه تسهیلات اول،  می‌توانند به میزان ۳۵۰‌درصد میانگین سپرده و در صورت ادامه سپرده‌‌‌گذاری و تسویه وام قبلی،  در ماه‌‌‌های نهم و دوازدهم نیز به ترتیب ۴۵۰‌درصد و ۵۵۰‌درصد میانگین موجودی حساب خود را در دوره‌‌‌های بازپرداخت سه‌ماهه  دریافت کنند.