مدیرعامل بانک ایران زمین، بانکداری دیجیتال را یکی از زیرساخت‌‌‌های اصلی در بانک دانست و خاطرنشان کرد: ما با ایجاد اکوسیستم متفاوت برای هر مشتری، محیط و فضایی امن همچون یک خانه با تمام لوازم برای یک زندگی مرفه را در اختیار کاربر قرار داده‌ایم تا بتواند هر سرویسی که نیاز دارد را دریافت کند. پورسعید همچنین از افزایش کاربران بانکداری دیجیتال در بانک خبر داد و گفت: ما در بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۳۶ درصدی میزان کاربران بانکداری دیجیتال بوده‌ایم که قطعاً در رشد استفاده از سرویس‌های بانکداری دیجیتال تاثیرگذار بوده است.  پورسعید حمایت مشتریان و تلاش همکاران را دو بازوی موفقیت بانک ایران زمین بیان کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد که حوزه بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین در سال‌‌‌های اخیر با اقبال قابل توجهی از سوی کاربران شبکه بانکی کشور همراه بوده است و این موضوع جز افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایجاد تجربه متفاوت برای مشتری علت دیگری ندارد.